تجلیل از خبرنگاران

تجلیل فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهر ابرکوه از اصحاب محترم رسانه شهرستان در هفته دولت