🔹حضور شهردار ابرکوه در جلسه انجمن حمایت از زندانیان

🔹حضور شهردار ابرکوه در جلسه انجمن حمایت از زندانیان
👈این جلسه با حضور دادستان محترم، ریاست محترم بازداشتگاه، رییس محترم اداره میراث فرهنگی و اعضای انجمن  در روزشنبه  13 دی در محل سالن شورا تشکیل گردید. حاتمی  در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجمن حمایت از زندانیان شهرستان در جهت کمک به خانواده های نیازمند زندانیان، رویکرد توامان اقتصادی و فرهنگی آن انجمن را مسیری صحیح دانست.
وی از این انجمن جهت مشارکت و همراهی در برنامه های سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی شهرداری دعوت به عمل آورد.
Www.abarkooh.ir