هشدار

هشدار
به اطلاع شهروندان عزیز می رساند نظر به اينكه تخليه نخاله¬هاي ساختماني و پسماند در محدوده و حريم شهرها ممنوع مي باشد مقتضي است از تخليه هرگونه نخاله و پسماند اعم از صنعتي، ساختماني و ... در محدوده و حريم به ويژه در بستر رودخانه¬ها جداً خودداري گردد. بديهي است درصورت مشاهده و يا گزارش اينگونه تخلفات، موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري مي گردد. ضمناً به اطلاع مي رساند كه محل تخليه قانوني نخاله، كيلومتر 15 جاده يزد،  نزديك به گود زباله شهرداري مي باشد.
روابط عمومی شهرداری ابرکوه