موزه های شهر ابرکوه

خانه صولت ( موزه مردم شناسی): ابرکوه – خیابان شهید باهنر – جنب مسجد اقا -  خانه تاریخی صولت 03532823079

موزت عبرت: ابرکوه - صفاییه نرسیده به زیرگذر شماره 1 ( قدس) روبروی مدرسه شهدا