معرفی مشاهیر ابرکوه

شهرداری ابرکوه ببا هدف اطلاع رسانی و معرفی مشاهیر و افراد تاثیر گذار در فرهنگ شهر تاریخی ابرکوه ، اقدام به معرفی این افراد در چهارراه جانبازان می نماید.