مسابقه عکس پاییزه

شهرداری ابرکوه در نظر دارد
به سه نفر از افرادی که بهترین عکس از خاطرات خود را در فصل پاییز به ثبت برسانند هدیه ای ارزنده اهدا می نماید.