مراحل تکمیلی سند راهبردی و چشم انداز ابرکوه

مراحل تکمیلی سند راهبردی و چشم انداز ابرکوه
ابرکوه در افق ۱۴۰۴ شهری با نگرش گردشگری، زیرساخت مناسب، انسان محور و خلاق معرفی خواهد شد.
شهردار ابرکوه در جلسه نهایی طرح مطالعات سند راهبردی و چشم انداز شهر ابرکوه _ که امشب( 21 خرداد 97) در محل شورا تشکیل گردید_ با اشاره به این رویکرد بنابر مطالعات یکسال گذشته، گفت: مطالعات در این زمینه بسیار ایده آل و منطقی صورت گرفته است و همه با هم باید به اجرای این طرح مهم کمک نماییم.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir