طراحی و نصب المان های میادین در سطح شهر

طراحی و نصب المان های میادین در سطح شهر
طراحی و نصب المان میدان سیدان با مفهوم خیمه در حال اقدام است.
شهردار ابرکوه با اعلام این خبر گفت: طی شش ماه گذشته سه المان پرچم، منظومه شمسی ابوریحان بیرونی و شورا اجرا شده است و چهارمین المان خیمه در حال انجام هست.
شهردار با اشاره به پیشرفت طرح المان حرمین در میدان آمیرعظیم که در حال بررسی و طرح نهایی هست، تاکید بر زیباسازی فضای اصلی و میادین شهر را رویکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری دانست و افزود تا کنون حدود دومیلیارد ریال برای این موارد صدره الاشاره هزینه شده است.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir