ضدعفونی معابر عمومی شهر

به منظور پیشگیری از انتشار و شیوع بیماری ویروسی کرونا، ضد عفونی کردن معابر عمومی سطح شهر، ایستگاه های اتوبوس، وسایل بازی در پارک ها و ... توسط شهرداری ابرکوه آغاز شد.شهردار ابرکوه در این باره اظهار کرد: عملیات گندزدایی و ضدعفونی  کردن پارک ها،سرویس های بهداشتی ،آرامستان،وسایل نقلیه و خودروهای عمومی، ایستگاه های اتوبوس و ... برای مقابله با ویروس کرونا انحام می گیرد و نیروهای شهرداری در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهند کرد.

سید علیرضا رسولی افزود: تلاش بر این است تا فضای عمومی شهر با این نوع پیشگیری ها عاری از ویروس شده تا شهروندان بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی با رعایت نکات بهداشتی در سطح شهر رفت و آمد کنند و کارهای روزمره خود را انجام دهند.