سرو

سرو

از دیدنیهای کمنظیر دنیا سرو کهن ابرکوه است که در قسمت جنوبی شهر قرار گرفته و عمر آن به بیش از 4000 سال میرسد ولی بنا به گفته دانشمندانی از ژاپن و روسیه که از این درخت دیدن نمودهاند، عمرش را تا هشت هزار سال میتوان تخمین زد. ارتفاع این سرو شگفتانگیز 25 متر و دور تنهی آن 5/11 متر است. درخت سرو ابرکوه یکی از عجایب خلقت و شکوه و آزادگی این سرو پیر واقعاً دیدنی است. سرو ابرکوه سومین اثر طبیعی است که در کشور به ثبت ملّی رسیده است.