روز شهرداریها و دهیاری ها مبارک

14 تیر ماه روز شهرداریها و دهیاریها را به تمامی زحمت کشان عرصه تلاش و سازندگی شهرها و روستاها تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir