راه اندازی بازارچه بانوان کارآفرین

راه اندازی بازارچه بانوان کارآفرین با همت شهرداری ابرکوه و همکاری امور بانوان فرمانداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بوستان بانوان
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته _ ساعت18 الی 23
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir