دیدار اعضای شورای شهر با امام جمعه محترم شهرستان و تجدید میثاق با شهیدان در اولین روز کاری شورا در سال جدید

دیدار اعضای شورای شهر با امام جمعه محترم شهرستان و تجدید میثاق با شهیدان در اولین روز کاری شورا در سال جدید