درختکاری بوستان ارمغان مهر( بمناسبت روز درختکاری)

کاشت ۱۲۰ اصله نهال‌ زیتون در بوستان مهر ابرکوه
هم‌زمان با ۱۵ اسفندماه روز درختکاری، حدود ۱۲۰ اصله نهال زیتون در بوستان ارمغان شهرک مسکن مهر ابرکوه، توسط شهرداری غرس شد.


طی دو سال اخیر، در اقدامی موثر شهرداری ابرکوه با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک شهرستان، کاشت درخت زیتون را که کم‌آب‌خواه و مثمر می باشد، در دستور کار خود قرار داده است.


رسولی شهردار ابرکوه؛ به علت پیشگیری از ویرورس کرونا از دعوت عمومی جهت مراسم درختکاری خودداری کرد.