جلسه کمیته حفاطت فنی و بهداشت کار در شهرداری ابرکوه تشکیل شد.

جلسه کمیته حفاطت فنی و بهداشت کار در شهرداری ابرکوه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با موضوع کرونا و در راستاي توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت حرفه اي و اجراي طرح  صيانت از شاغلين و همچنين رفع نواقص ايمني و بهداشتي شهرداري با حضور نماینده کارگران، مدیر فنی، مسئول بهداشت حرفه ای شهرداری، بازرس اداره کار و بازرس شبکه بهداشت، برگزار شد.
مهندس محمدرضا معماریان دبیر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری ابرکوه اقدامات انجام شده در جهت اهداف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را ایجاد طرح فاصله گزاری اجتماعی در ساختمان شهرداری، انجام معاینات دوره ای کارگران شهرداری و تشکیل پرونده سلامت برای آنان، تحویل شناسنامه سلامت فردی به کارگران و تهیه کیت کلرسنجی و سنجش آب ساختمان شهرداری برشمرد.
وی اذعان کرد: ضد عفونی معابر شهری، تهیه تجهیزات حفاظت فردی کارگران و کارکنان ، آموزش و ... نیز از جمله اقداماتی است که در راستای مقابله با کرونا به طور مستمر در حال انجام است.
گفتنی است پیگیری معرفی مسئول حفاظت فنی شهرداری،  آموزش در خصوص مقابله با کرونا، تهیه ماسک بدون فیلتر برای کارگران خدمات شهری، تأیید صلاحیت شرکت نیک آوین از اداره کار و فرهنگ سازی استفاده از ماسک توسط ارباب رجوع از جمله مصوبات این جلسه بود.