تصویب طرح بازآفرینی شهری محله جهانستان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

تصویب طرح بازآفرینی شهری محله جهانستان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، مسئول شهرسازی و معماری شهرداری ابرکوه از اجرای طرح بازآفرینی مرکز محله جهانستان خبر داد و گفت: طرح بازآفرینی شهری با هدف ساماندهی بافت‌های فرسوده، تاریخی و حاشیه‌ای با توجه به نیازهای هر محله جهت اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
احمدرضا اسدی با بیان اینکه طرح بازآفرینی شهری بر اساس برنامه‌های ملی جهت استفاده از ظرفیت‌های محلات و بافت های ناکارآمد شهری برنامه‌ریزی‌شده است، افزود: در این طرح محلاتی که دچار آسیب‌های اجتماعی، کالبدی و سازه‌ای (فنی) هستند شناسایی شده و پس از انجام مطالعات و تهیه طرح، برنامه‌ریزی جهت مرمت، احیا، ایمن‌سازی و ارتقا کیفی بهداشت محیط صورت می‌گیرد.
اسدی با اشاره به اینکه در طرح بازآفرینی، محلات دچار آسیب،  مجددا مورد ارزیابی، طراحی و مداخله‌های هدفمند قرار می‌گیرند،  خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در نگاه شهرداری و در ادامه سایر طرحهایی که در این حوزه پیش بینی شده است، در حال حاضر تصویب و در ادامه آن اجرای طرح در محله جهانستان و کوچه «علی موسی الرضا(ع)» در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کوچه علی موسی الرضا دارای یک بخش تاریخی است که شهرداری از مداخله در آن خودداری کرده و فقط اقدام به بهسازی محیط خواهد کرد. بخش دیگر کوچه نامبرده که خارج از محدوده تاریخی و در گذشته به صورت باغ بوده و امروز خشک شده است، معضلاتی از جمله دسترسی و دفع آب‌های سطحی دارد که بر ضرورت تبدیل اراضی به زمین‌های قابل استفاده تأکید می‌کند.
این مسئول تصریح کرد: بنابراین طرح بازآفرینی محله جهانستان منطقه مورد نظر را به یک کوی یا برزن مسکونی تبدیل کرده و موجب ارتقا سطح زیستی ساکنان در حوزه بهداشت محیط خواهد شد.