تاریخچه تاسیس شهرداری ها

تاریخچه تاسیس شهرداری ها

 

پیدایش فكر تاسیس شهرداری مانند بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر بعد از انقلاب مشروطه در ایران در سال 1325ق . م صورت گرفت .

قانون تاسیس بلدیه گرچه در دوره اول مجلس سال 1286 به تصویب رسید ولی اجراء آن تا سال 1288 به طول انجامید .سپس به تدریج در شهرهای بزرگ ایران تعداد قلیلی بلدیه تا پایان سلسله قاجار آغاز به كار كرد و از آن به بعد به مرور همه شهرها دارای شهرداری شدند . قانون فوق تا سال 1309 به قوت خود باقی بود . در این سال دومین قانون اصلاحی از تصویب گذشت ، سومین قانون در سال 1328 به تصویب رسید و در سال 1331 تغییراتی در آن صورت گرفت و بالاخره در سال 1328 با تغییرات دیگری از تصویب كمیسیون مجلسین وقت گذشت . مجددا به موجب اصلاحیه بهمن ماه 1345 پاره ای از مواد قانون مذكور اصلاح و مواد جدیدی به ان اضافه گردید .

یكی از سازمان های مهم محلی شهرداری است كه به منظور تامین وسائل و رفاه مردم از طریق ایجاد تاسیسات شهری و عمران و آباد در محدوده معین ایجاد می شود . شهرداری موسسه مستقلی است و دارای استقلال اداری و مالی و شخصیت حقوقی مجزا از دولت می باشد . امور استخدامی آن تابع مقررات خاص شهرداری است .

در اكثر كشورها شهردار به وسیله آراء مردم شهر و از بین افرادبا لیاقت ، شایسته ، متخصص ، امانت دار و ... كه به طور كلی صلاحیت اخلاقی و كاری را داشته باشد انتخاب می شود ولی در ایران علیرغم وجود قانون از گذشته تا حالا این مسئله عمل نشده است و شهردار از طرف استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر انتخاب و معرفی می گردد . اخیرا لایحه تشكیلات شوراهای شهر و روستا از جانب دولت (در تاریخ 30/10/71) تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است . لایحه مذكور در دو فصل با 75 ماده تنظیم و تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسیده است .

مطابق با این لایحه شهرداران سراسر كشور با آراء مستقیم مردم انتخاب می شوند .

لایحه مذكور دخالت مستقیم احاد مردم در سرنوشت خویش را از طریق مشاركت گسترده و نظارت در امور مربوط به توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی و نیز محقق ساختن آنان و خواسته های ملی و منطقه ای به عنوان هدف دنبال می كند .

در این لایحه چگونگی شكل گیری شوراهای اسلامی در سطح روستا – دهستان و شهر نیز ارائه شده است . بر اساس لایحه داده شده اعضای شورای روستا با رای مستقیم روستائیان انتخاب می شوند و اعضای شورای دهستان را اعضای شورای روستاها انتخاب می كنند .

دهدار نیز با اخذ رای اعضای شورای دهستان انتخاب می شوند . اما در شهر اعضای شورای شهر ونیز شهرداران با آراء مستقیم مردم انتخاب می شوند .

در این لایحه وظایفی نظیر سازمان دادن به فعالیت های مردمی برای برطرف كردن مشكلات ، بهبود وضع مناطق و همكاری و نظارت در امور عمرانی ، امدادی و فرهنگی برای شوراها پیش بینی شده است .

دهداران و شهرداران منتخب مردم بر اساس لایحه مذكور علاوه بر وظایف قانونی خود مصوبه های شورا ها را در حدود قانون اجرا می كنند .