بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری ابرکوه به شورا ارسال شد.

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری ابرکوه به شورا ارسال شد.
     بودجه پیشنهادی  210میلیارد ریالی شهرداری ابرکوه در سال ۱۴۰۰  جهت بررسی، اصلاح و تصویب به شورای اسلامی شهر ابرکوه ارسال شد.
     مسئول امور مالی شهرداری ابرکوه، اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۰ را مسایل عمرانی بویژه تعهدات بر جا مانده شهرداری و حوزه مدیریت بحران عنوان کرد.
     جلال واعظ افزود:  در بودجه پیشنهادی  52 درصد سهم عمرانی و 48 درصد سهم جاری می باشد که تفوق مسائل عمرانی در آن بر جاری قابل مشاهده است.
وی همچنین در ادامه گفت: شهرداری در ماههای اخیر بخش قابل توجهی از بدهیهای خود را تسویه و تعیین تکلیف کرده است ولی به دلیل تورم افسار گسیخته، این بدهیها نیز در حال تورم هستند. امید است با کنترل امور و توجه ویژه به این مهم بتوانیم زمینه اقدام کارشناسی و خدمت رسانی بیشتر به شهروندان را فراهم آوریم.
روابط عمومی شهرداری ابرکوه.