اهداء جام قهرمانی رمضان

باحضور شورای اسلامی شهر و شهردار ابرکوه؛ رئیس اداره ورزش و جوانان و دیگرمسؤلان، جام قهرمانی فوتسال رمضان به تیم آریااسپرت تقدیم شد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir