اقدامات شهرداری ابرکوه در خصوص مقابله با کرونا

اقدامات شهرداری ابرکوه در خصوص مقابله با کرونا ویروس توسط این شهرداری:

1.      خرید اقلام ضدعفونی جهت استفاده کارمندان شهرداری از قبیل ژل ضدعفونی کننده دست و سطوح و دستکش و ...

2.      نصب بنرهایی در خصوص آموزش و هشدار در خصوص ویروس کرونا در مکان های پرتردد شهر

3.      ضدعفونی کردن واحد تاکسیرانی شهر در چندین مرحله (کلیه تاکسیها)

4.      ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی در چند مرحله

5.      ضدعفونی کردن ساختمان شهرداری به صورت روزانه

6.       ضدعفونی وسایل بازی و بوستان ها

7.      الزام کارگران شهرداری به استفاده از وسایل حفاظت فردی

8.      نامه به کلیه بانک ها ی شهر در خصوص ضدعفونی نمودن عابربانک ها و تعبیه سطل ها اضطراری در کنار عابر بانک ها

9.      ممنوعیت استفاده از دستگاه های تردد لمسی ( ورود و خروج پرسنل شهرداری)

10.  ضدعفونی کردن جایگاه های سوخت و cng

11.  برگزاری کارگاه آموزشی جهت اگاهی بخشیدن به کلیه کارگران

12.  تهیه پوسترهایی با موضوع مرتبط با کرونا و انتشار در فضای مجازی

 

 

جهت دانلود کلیپ تهیه شده در این خصوص اینجا کلیک نمائید.