اطلاعیه

اطلاعیه :
به اطلاع کلیه همشهریان گرامی میرساند در راستای جمع آوری وساماندهی ماشینهای سیار میوه از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ کلیه ماشینهای سیار میوه به  پارکینگ شهرداری واقع در خیابان نظامیه انتقال داده میشوند.
شهرداری ابرکوه