احداث بوستان مسکن مهر به مساحت یک هکتار

احداث بوستان مسکن مهر به مساحت یک هکتار
اجرای فاز یک بوستان مسکن مهر شامل خاکبرداری، زیرسازی و اماده سازی جهت اجرای لبه
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir