جلسه فوق العاده شورا مورخ 17/9/98

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خاندان طاهرینش و با استعانت  از ائمه معصومین (ع) جلسه فوق العاده  شورای اسلامی شهر ابرکوه در مورخ17/9/98در محل رسمی شورای اسلامی با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.

  1. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها ان دسته از شهروندانی که درخواست خودیاری و خارج از نوبت زیرسازی و اسفالت معابر و کوچه های سطح شهر ابرکوه را ارائه می دهند با مشارکت 50 درصد سهم شهرداری و 50 درصد سهم ساکنین معابر از هزینه های کل اسفالت تا سقف کل مبلغ 1000000000 ریال یک میلیارد ریال از ردیف 552230010005 پروژه زیرسازی و اسفالت کوچه ها به تصویب رسید .
  2. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به عقد قراردادی با موضوع رسانه گردشگری به منظور انعکاس کلیه فعالیت های شهری و غیره در معرفی شهر نمونه گردشگری پیرو نامه شماره 809050/10/147 مورخ 10/9/98 اداره میراث فرهنگی شهرستان ابرکوه و تفاهم نامه با اقای اسماعیل اخلاقی سرپرست گروه هنری . نمایشی شاخه نبات بصورت مستقیم یکساله به مبلغ 350000000 ریال از پروژه احیا و مرمت و بازسازی  بافت قدیم شهر و گردشگری کد حساب 5522330080001 به تصویب رسید
  3. استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به ساماندهی زمین و بناهای مخروبه و نیمه تمام فاقد حصاردر سطح شهر ابرکوه در راستای اجرایی نمودن ماده 110 قانون شهرداری مطابق با الگوی پیشنهادی به تصویب رسید
  4. استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها پیرو درخواست شماره 7920 مورخ 6/7/98 اقای سید مهدی اکرمی و با توجه به فیش عوارض شماره 21108 مورخ 31/6/98 بابت تفکیک ملک واقع در خیابان دکتر شریعتی . شریعتی یکم و توافقنامه پیوست اضافه پرداختی به مبلغ 28070000 ریال نموده که از ردیف کد درامدی 4101204 عوارض تفکیک عرصه به تصویب رسید .
  5. استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها دو قطعه زمین مالکی شهرداری ابرکوه واقع در شهرک ولایت به شماره قطعه های 24 و 69 را با نرخ کارشناسی شماره 11390 مورخ 17/9/98 به ترتیب 323 متر مربع و 223 متر مربع به مبلغ 6500000 ریال و 1500000 ریال را از طریق مزایده عمومی با رعایت کلیه ضوابط و قوانین واگذار نماید به تصویب رسید .

 

این جلسه دارای 5 مصوبه می باشد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت

 

محمود فلاح زاده علیرضا زارع زاده محمود فلاح زاده   سید حبیب زارعی    سید اصغر سجادی