موزه و مراکز فرهنگی

  • موزه های شهر ابرکوه


     

     

    خانه صولت ( موزه مردم شناسی): ابرکوه – خیابان شهید باهنر – جنب مسجد اقا -  خانه تاریخی صولت ۰۳۵۳۲۸۲۳۰۷۹

    موزت عبرت: ابرکوه - صفاییه نرسیده به زیرگذر شماره ۱ ( قدس) روبروی مدرسه شهدا