اطلاعیه

شهرداری ابرکوه درنظر دارد از بین دانشجویان رشته عمران و معماری، که تمایل به فعالیت در شهرداری و کسب تجربه دارند را بکارگیری نماید. لذا دانشجویان علاقه‌مند با معرفی‌نامه از دانشگاه محل تحصیل، به شهرداری مراجعه نمایند.