اطلاعیه

به اطلاع شهروندان به ویژه کسبه محترم شهرستان ابرکوه می رساند، در راستای حفظ زیبایی منظرشهری و جلوگیری از آسیب دیدن درختان، به عنوان ریه های شهر، نصب هر گونه شی، پلاکارد، بنرهای تبلیغاتی و بستن سیم، طناب و کابل به درختان سطح شهر ممنوع می باشد. لازم به ذکر است با توجه به قوانین مربوطه در صورت مشاهده این گونه موارد، شهرداری نسبت به امحاء آن اقدام و هزینه های انجام شده را به اضافه ۲۰ درصد، به عنوان خسارت از شخص متخلف اخذ می نماید.

شهرداری ابرکوه