گزارش عملکرد سه ماهه شهرداری ابرکوه

جهت دریافت فایل pdf گزارش عملکرد سه ماهه شهرداری ابرکوه اینجا را کلیک کنید.