همکاری شهرداری ابرکوه با مدیریت بحران استان

همکاری شهرداری ابرکوه با مدیریت بحران استان
در پی قطعی های مکرر برق و بروز مشکلاتی در حوزه حمل و نقل نهاده های دامی که دامداران را با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود، ستاد بحران استان یزد به منظور جلوگیری از افزایش قیمت و همچنین روان سازی جریان عرضه نهاده ها، از شهرداری ها درخواست کمک نمود.
در همین راستا شهرداری ابرکوه نیز اعلام آمادگی کرده و با اعزام ماشین آلات خود به استان فارس و حمل نهاده ها به استان یزد، در جلوگیری از بروز مشکل برای دامداران و افزایش قیمت ها، همکاری کرد.
عباس معمارزاده مسئول مدیریت بحران شهرداری با اعلام این خبر  گفت: شهرداری ابرکوه در بحران های مشابه نظیر زلزله سی سخت، حضور فعال داشته است.
روابط عمومی شهردا ی ابرکوه