نصب المان «مهر پدری» هدیه شهرداری ابرکوه در روز پدر

نصب المان «مهر پدری» هدیه شهرداری ابرکوه در روز پدر
شهرداری ابرکوه هم‌زمان با میلاد امام علی (ع) المانی با مفاهیم ارزشمند که نشانی از فرهنگ غنی مردم شهر ابرکوه است را تهیه و در محل زیرگذر قدس، نصب کرد.


با توجه به اینکه زیباسازی بصری در فضاهای مختلف شهری یکی از برنامه‌های اولویت‌دار شهرداری است، این مجموعه تلاش دارد ضمن استفاده کردن از این فرصت برای زیباسازی شهر، گوشه‌ای از فرهنگ مردم این خطه کویری و مفاهیم ارزشمند را با زبان المان‌ها، بازگو کند.