میدان گردشگر

به پیشنهاد شهرداری؛ اداره میراث فرهنگی شهرستان و تصویب شورای محترم اسلامی شهر در یکی از مهمترین کانون های گردشگری شهرستان ابرکوه و محل تلاقی خیابان سرو با دو محوردیگر میدان در دست احداث به نام گردشگر نامگذاری گردید.. به رغم پیشرفت فیزیکی بیش از هشتاددرصدی؛  امیدواریم تا پایان سال و ورود گردشگران و گردشگران_سرو  این طرح زیبا و میدان متفاوت به بهره برداری برسد.