مطالبه گری از شهرداری به سبک بچه ها

مطالبه گری از شهرداری به سبک بچه ها
تعدادی از نوجوانان ابرکوه با نوشتن نامه ای به شهرداری خواستار آسفالت کوچه خود شدند
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، تعداد 15 نفر از کودکان و نوجوانان منطقه دولت آباد ابرکوه با حضور در واحد آسفالت شهرداری و  در دست داشتن نامه ای، از شهرداری مطالبه گری کرده و خواستار اجرای عملیات آسفالت در کوچه ای شدند که به علت خاکی بودن، برای بازی و سرگرمی آنان مناسب نیست.
آنان در نامه ای که با خط خودشان و به زبان ساده و کودکانه در یک برگ از دفتر نوشته شده بود، درخواست خود را مطرح کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:
«ما نه پارک داریم، نه فضای سبز و نه کلاس های خوب و ما کوچه خاکی داریم که هیچ کسی دلشان به حال ما نمی سوزد از شما خواهش می کنیم به آسفالت کوچه ما رسیدگی کنید»
گفتنی است مهندس معماریان مسئول حوزه آسفالت شهرداری ابرکوه در پی این مطالبه گری قول مساعد را به این نوجوانان داد تا در اولین فرصت و فراهم شدن امکانات و اعتبارات، نسبت به آسفالت کوچه و ایجاد فضایی مناسب برای سرگرمی و بازی آنان، اقدام کند.