سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه آسفالت شد

سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه آسفالت شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، مسئول حوزه آسفالت و ترافیک شهرداری ابرکوه از اجرای پروژه آسفالت سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه خبر داد و گفت: این سایت که مساحت کوچه های آن چهار هزار و 800 متر مربع است با مصرف بیش از 600 تن آسفالت، ساماندهی شد.
محمدرضا معماریان تصریح کرد: در مجموع با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 198 میلیون ریال شامل هزینه های آماده سازی و آسفالت، سایت بهزیستی مسکن مهر آسفالت شد.
معماریان خاطرنشان کرد: از اول تیرماه 1399 تا کنون میزان هزار و 820 تن آسفالت به مبلغ 6 میلیارد و 6 میلیون ریال جهت اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر، کوچه و خیابان ها به مساحت حدود 14 هزار و 560 متر مربع صرف شده است.