تفاهم نامه همکاری شهرداری ابرکوه با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابرکوه

تفاهم نامه همکاری شهرداری ابرکوه با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابرکوه
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، جلسه تعاملی مابین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و مسئولین شهرداری در محل شهرداری تشکیل گردید. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از عملکرد مسئولین شهرداری، مواردی جهت هماهنگی و تعامل  با هدف کاهش بخش عمده مشکلات شهری مطرح و مصوب گردید.
شهردار ابرکوه با بیان اینکه کار و مسئولیت نیروی انتظامی بسیار دشوار است خاطرنشان کرد: تمام مسئولان باید همکاری کنند تا پلیس با حداقل اعتبارات حداکثر بازدهی را داشته باشد.
در پایان تفاهم نامه ی همکاری فی مابین جهت همکاری در  موارد مختلف به امضا طرفین رسید.
www.abarkooh.ir