بهره برداری از پروژه روشنایی بلوار گنبدعالی

بهره برداری از پروژه روشنایی بلوار گنبدعالی
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه پروژه روشنایی بلوار گنبدعالی ورودی شهر از سمت بخش بهمن، با مشارکت شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ابرکوه و صرف هزینه ای بیش از 12 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
گفتنی است در این پروژه 87 اصله پایه و فنداسیون در طول مسیر روشنایی 1300 متر، مورد استفاده قرار گرفته است.
www.abarkooh.ir