بایگانی شهرداری ابرکوه الکترونیکی میشود.

بایگانی شهرداری ابرکوه الکترونیکی میشود.

جلسه کمیته راهبردی ممیزی املاک شهر ابرکوه و ساماندهی بایگانی شهرداری در راستای هوشمند نمودن شهر با حضور مسئول فنی شرکت و کارشناسان مربوطه شهرداری برگزار گردید.
مسئول امور اداری شهرداری در این باره گفت : در این جلسه مقرر گردید تا شرکت مربوطه بزودی فعالیت خود را جهت الکترونیکی کردن پرونده های باقیمانده شهرداری آغاز نماید.و همچنین ضمن بررسی  مسائل و مشکلات واحدهای فنی و مالی گزارشی را جهت راهکار به شهرداری ابرکوه ارائه نماید.
خانم اکرمی در ادامه افزود: امید است با اجرای این مهم در شهرداری شاهد تسریع در خدمات رسانی و کاهش مشکلات اجرایی باشیم.  وی در پایان ضمن تشکر از همکاری واحدهای مختلف در این پروژه ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آینده شاهد تکمیل بخشهای اصلی اهداف مطرح در زمینه شهر هوشمند باشیم.
روابط عمومی شهرداری ابرکوه