آسفالت 8 هزار متر مربع از کوچه های ابرکوه با هزینه ای بالغ بر 391 میلیون تومان

آسفالت 8 هزار متر مربع از کوچه های ابرکوه با هزینه ای بالغ بر 391 میلیون تومان
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه،  بر اساس اولویت مشارکت ساکنان؛  پروژه آسفالت ریزی کوچه های سیزدهم جمهوری اسلامی و چهاردهم و شانزدهم خیابان سعدی با هدف تأمین رفاه و تسهیل در تردد وسایط نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر شهری در دستور کار شهرداری ابرکوه قرار گرفت.  
مسئول حوزه آسفالت و ترافیک شهرداری ابرکوه با بیان اینکه اولویت های آسفالت ریزی براساس ارزیابی و  اولویت تقاضا و واریز وجوه مشارکت ساکنان تعیین می شود، اظهار کرد: در این پروژه، هشت هزار متر مربع از کوچه های بلوار جمهوری اسلامی (کمربندی) با هزینه ای معادل سه میلیارد و 918 میلیون ریال به صورت کاملاً مکانیزه و توسط ماشین آلات مخصوص آسفالت شد.
محمدرضا معماریان تصریح کرد: میزان آسفالت مورد نیاز برای کوچه 13 جمهوری اسلامی و کوچه های 14 و 16 خیابان سعدی 960 تُن (840 تن جمهوری و 120 تن خیابان سعدی) بوده است که پس از اجرای زیرسازی، کانیوو گذاری، اجرای امولسیون و سایر مراحل، به سرانجام رسید.
 معماریان در ادامه افزود: شهرداری تلاش دارد با انجام چنین پروژه هایی، در ساماندهی و بهسازی آسفالت خیابان ها و معابر اصلی و فرعی شهر گام برداشته و در این زمینه نواقص را بر طرف نماید.