تعویض، اصلاح و نوسازی تابلوهای معرفی معابر، ترافیکی و چراغ چشمک‌زن، و رنگ‌آمیزی آب‌نما در محل چهارراه شیخ محمدجواد نجفی

گزارش تصویری گوشه‌ای از فعالیت‌ واحد تأسیسات در محل چهارراه شیخ محمدجواد نجفی اعم از تعویض، اصلاح و نوسازی تابلوهای معرفی معابر، ترافیکی و چراغ چشمک‌زن، و رنگ‌آمیزی آب‌نما

تعویض، اصلاح و نوسازی تابلوهای معرفی معابر، ترافیکی و چراغ چشمک‌زن، و رنگ‌آمیزی آب‌نما در محل چهارراه شیخ محمدجواد نجفی بیشتر بخوانید »