بازدید استاندار از پروژه های ابرکوه

بازدید استاندار از پروژه‌های ابرکوه از جمله: تقاطع ۱۵‌دی در ورودی ابرکوه و طرح توسعه کارخانه فولاد سرمد، سایت نهضت اقدام ملی، پل ورودی شهر، دانشگاه و....