اطلاعیه

شهروندان گرامی
 شرکت ایساکو در نظر دارد به منظور گسترش و توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو در شهر ابرکوه اقدام به جذب نمایندگی جدید نماید. لذا متقاضیان حائز شرایط حقیقی و حقوقی می توانند جهت اخذ  معرفی نامه به شهرداری ابرکوه مراجعه نمایند .

شهرداری ابرکوه