گزارش تصویری اجتماع دانش آموزان (پویش سلام فرمانده)

حضور شهردار و شورای اسلامی شهر ابرکوه در پویش دانش آموزی سلام فرمانده