نشست هم‌اندیشی بلوار نبی‌اکرم

نشست هم‌اندیشی بلوار نبی‌اکرم
موضوع جلسه:
بررسی طرح تفکیکی بلوار نبی‌اکرم و رفع موانع موجود پیش از تحویل اراضی به مالکان