"مدیریت و کنترل خطر انفجار تانکر تریلر توسط تیم آتش نشانی"

"مدیریت و کنترل خطر انفجار تانکر تریلر توسط تیم آتش نشانی"
به گزارش مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ابرکوه، در مورخه ۲۳ دی ماه ساعت11:30 گزارش یک مورد واژگونی تریلر حامل مایع استایرن منومه که از مشتقات پلیمری و حساس به اشتعال  محسوب میگردد و از مبدا عسلویه به مقصد گنبد کاووس در حرکت بود به آتش نشانی ابرکوه اطلاع داده شد. که سریعاًَ  تیم آتش نشانی  به محل حادثه واقع در ۳۵ کیلومتری جاده ابرکوه به یزد،  اعزام شدند. با توجه به نشت مایع فوق العاده قابل اشتعال و درصد بالای خطر نیاز به تأمین ایمنی محل حادثه و اقدامات پیشگیرانه بود تا تجهیزات لازم برای بر پا نگهداشتن تریلر به محل اعزام گردد.  این عملیات تا ساعت ۲۴ به طول انجامید و ‌نهایتاًًَ با چهار دستگاه جرثقیل سنگین تانکر تریلر با دقت و احتیاط بسیار زیاد سر پا گردید و عملیات با موفقیت به پایان رسید.
www.abarkooh.ir