نامگذاری بزرگراه جدیدالاحداث شهرستان ابرکوه بنام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

در جـلسه  مـورخ  15 دیـماه 98 به پیشنهاد شهـردار و تصـویب شـورای اسلامی شهر، کنارگذر جدیدالاحداث شهرستان ابـرکـوه  به  نـام بزرگراه     شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.