رئیس جدید شورای اسلامی شهر ابرکوه معرفی شد

رئیس جدید شورای اسلامی شهر ابرکوه معرفی شد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ابرکوه، سید اصغر سجادی رئیس سابق این شورا اظهار کرد: در پی برگزاری انتخابات داخلی در دفتر شورا، با رأی حداکثری آقای محمود فلاح زاده به عنوان رئیس و آقای علیرضا زارع زاده به عنوان نایب رئیس چهارمین سال دوره پنجم شورای اسلامی شهر ابرکوه انتخاب شدند.
گفتنی است آقایان محمد جواد معماریان به عنوان خزانه دار، سید حبیب زارعی منشی اول و سید اصغر سجادی نیز به عنوان منشی دوم معرفی شدند.