توسعه و نوسازی تاکسی های درون شهری ابرکوه

توسعه و نوسازی تاکسی های درون شهری ابرکوه
متقاضیان دریافت تاکسی برلیانس و آریو اتوماتیک در قالب طرح های توسعه و نوسازی میتوانند به شهرداری ابرکوه مراجعه نمایند.
شرکت خودروساز برای متقاضیان دریافت کننده این خودرو ها تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته است و متقاضیان نوسازی خودرو می توانند برای دریافت و بهره مندی از یکی از وام های 28، 25،20 و 15 میلیون تومانی با سود و بازپرداخت متفاوت ثبت نام کنند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه قیمت خودروی برلیانس و آریو به ترتیب حدود 44 و 60 میلیون تومان است، برای افرادی که قصد دارند از تسهیلات تاکسیرانی استفاده کنند نرخ خودرو این قیمت است، ولی به افرادی که متقاضی دریافت خودرو به صورت نقدی باشند مبلغ 20 و 30 میلیون ریال تخفیف داده خواهد شد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkouh.ir