تلاش 11 ساعته نیروهای فضای سبز شهرداری برای بهره‌برداری از آب بارندگی

تلاش 11 ساعته نیروهای فضای سبز شهرداری برای بهره‌برداری از آب بارندگی
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، مسئول مدیریت بحران شهرداری از تلاش 11 ساعته نیروهای فضای سبز این مجموعه برای انتقال آب بارندگی ذخیره شده در مخزن خیابان شهید باهنر برای بهره‌برداری کشاورزان خبر داد.
عباس معمارزاده اذعان کرد: پس از کاهش نسبی حجم آب و ایجاد امکان مدیریت بهترآن، با تلاش نیروهای شهرداری آب‌هایی که به سمت رودخانه دولت‌آباد هدایت می‌شد، با انتقال لوله برای بهره‌برداری کشاورزان به سمت باغ‌های محله گلکاران، پشت آسیاب، اطراف سرو و محله خواجه و ... هدایت شد.