تشکیل کمیته اجرایی به‌منظور تحقق شهرداری الکترونیک

تشکیل کمیته اجرایی به‌منظور تحقق شهرداری الکترونیک
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، در راستای تحقق شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک و همچنین الکترونیکی شدن ارائه خدمات در مجموعه شهرداری به‌عنوان اولین و مهم‌ترین نهاد خدماتی که مستقیماً با شهروندان در ارتباط است، کمیته‌ای به همین منظور تشکیل گردید.
 این اقدام که با توجه به شرایط کرونایی اهمیت ویژه‌ای یافته است، با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا در تاریخ 17 آبان ماه سال جاری، جلسه‌ای به‌منظور تشکیل «کمیته اجرایی میز خدمت الکترونیک» در شهرداری ابرکوه با حضور واحدهای اداری، رایانه، روابط عمومی و شهرسازی تشکیل و طی آن ضمن اخذ تصمیمات لازم بر اجرایی شدن خدمات مشترک شهرداری‌ها که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان احصاء شده است تأکید شد.
همچنین در جلسه تحقق شهرداری الکترونیک، دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهروندی مورد نیاز و بهره‌گیری از برنامه‌های موبایلی و میز خدمت الکترونیکی در سایت شهرداری ابرکوه مورد بررسی قرار گرفت.
شایان‌ذکر است، در همین راستا شماره 137 در شهرداری به‌منظور شفافیت و پاسخگویی مناسب به درخواست‌های شهروندان فعال خواهد شد.