با همکاری شهرداری و مرکز رشد فناوری ابرکوه پروژه ابرکوه، "شهر نوآور" طراحی و اجرایی خواهد شد.

با همکاری شهرداری و مرکز رشد فناوری ابرکوه پروژه ابرکوه، "شهر نوآور" طراحی و اجرایی خواهد شد.
با مشارکت و معاونت مستقیم مرکز رشد فناوری ابرکوه و پارک علم و فناوری یزد، پروژه "ابرکوه، شهر نوآور" توسط شهرداری ابرکوه اجرایی خواهد شد.
مهندس حاتمی، شهردار ابرکوه با اظهار این خبر افزود با توجه به سوابق فعالیت مرکز رشد فناوری ابرکوه به عنوان نخستین مرکز رشد فناوری شهرستانی کشور در ابرکوه و زمینه ها و استعدادهای انسانی در این شهر و همچنین با توجه به اهمیت روزافزون موضوع نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، طرح بزرگ "ابرکوه، شهر نوآور" اجرایی خواهد شد.
شهردار ابرکوه، هدف نهایی از اجرای این طرح را تقویت و توسعه فضا و فرهنگ نوآوری در سطح ابرکوه دانست و افزود، سعی ما بر آن است که نوآوری را به عنوان یک "سبک زندگی" ترویج کنیم؛ چراکه انتشار خلاقیت و نوآوری، رضایتمندی، نشاط عمومی و توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت.  
وی پروژه "ابرکوه،  شهر نوآوری" را طرحی زمان بر و میان مدت و دارای زیربخش های مختلف معرفی کرد و راه اندازی خانه خلاقیت، پارک نوآوری، کتابخانه تخصصی خلاقیت، برگزاری جشنواره سالانه نوآوری، تولید محتواهای ترویجی، اجرای رویدادهای فناورانه و ... را از جمله بخش های این طرح دانست.
گفتنی است تاکنون چندین جلسه هم اندیشی در ابرکوه و یزد به منظور طراحی الگوی مفهومی این پروژه برگزار شده است. اجرایی سازی گام های نخستین پروژه "ابرکوه، شهر نوآوری"، با همکاری مرکز رشد فناوری ابرکوه و به مدد استفاده از ظرفیت های نیروهای جوان و دانشجویان در آینده نزدیک، در دستور کار قرار دارد.