اطلاعیه هیئت سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه

اطلاعیه هیئت سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه
هیئت عالی سرمایه گذاری ابرکوه اعلام کرد: کلیه آگهی و اطلاعیه های مربوط به هیئت عالی سرمایه گذاری دارای تاریخ تصویب و مجوزهای مربوطه از این هیئت می باشد و تنها از طریق روابط عمومی شهرداری در فضای مجازی و حقیقی منتشر خواهد شد و انتشار هر گونه آگهی و مطلبی پیرامون برنامه های این هیئت توسط سایر اشخاص فاقد پشتوانه اجرایی بوده و به هیچ وجه مورد تایید این شهرداری نیست.
روابط عمومی شهرداری ابرکوه