اجرای عملیات ترمیم روشنایی پارک های محله ای و فضای سبز شهری

اجرای عملیات ترمیم روشنایی پارک های محله ای و فضای سبز شهری

 شهرداری به منظور زیباسازی و ارتقای امنیت و آرامش در فضاهای سبز محله ای، نسبت به تامین روشنایی معابر اهتمام داشته و در همین راستا اقدام به اجرای عملیات ترمیم روشنایی پارک های محله ای و فضای سبز سطح شهر نموده است.
با توجه به اینکه روشنایی معابر علاوه بر زیبایی محیطی، موجب ارتقای آرامش و امنیت اجتماعی نیز می شود، پروژه رفع ایرادات نورپردازی و اصلاح در راستای ارائه خدمات رسانی مطلوب، با همت واحد فضای سبز،  خدمات شهری و واحد تاسیسات  در پارک محله ای گلکاران، فضای سبز مقابل سالن شهید رجایی و فضای سبز خیابان فردوسی، اجرا شد.

روابط عمومی شهرداری ابرکوه